Case esimerkkejä palveluista


 • Projektipäällikkö, joka tuntee seuraavat substanssialueet:

  • sijoitustoimintaa
  • kokemusta Capital Market -toiminnasta
  • osaamista salkunhallinnasta
  • tuntee arvopaperitoimintaa
  • aikaisempaa kokemusta työskentelystä liiketoiminnan rajapinnassa sekä osaamista valmispakettiohjelmistoista
  • Dynamics osaaminen
  • paikallinen projektipäällikkö, joka vastaa siitä että Suomessa toimitaan projektin aikataulun ja suunnitelman mukaisesti. Varmistaa, että toimitetaan projektille tarvittavat kuvaukset ja dokumentit ja että ne ovat riittävän kattavat
  • prosessikuvaukset, muutoshallinta ja käyttöönotto alueet
  • koordinoi ja kommunikoi eri työryhmien ja muiden sidosryhmien kanssa
 • Henkilön tulisi olla vahva infra -osaaja, jotta hän osaa suunnitella liiketoimintakriittisiä infraratkaisuja ja arvioida ja sparrata toimittajan tekemiä suunnitelmia. Henkilön tulee olla järjestelmällinen ja organisointitaitoinen, työskentely vaatii projektipäällikkötaitoja.

  Osaaminen:
  • erittäin vahvaa infran suunnitteluosaamista
  • vahvaa kokemusta liiketoimintakriittisistä, vikasietoisista infra -toteutuksista
  • kokemusta verkkopalveluinfran suunnittelusta (julkiverkon rajapinta)
  • hyvät organisointitaidot ja projektipäällikköosaaminen
  • suomenkielentaitoinen
  • hyvät kommunikointitaidot
  • hyvät dokumentointitaidot
 • Tehtävä on testaustiimin perustaminen ja tiimin johtaminen, pääpainona testausmenetelmistä vastaaminen ja testaustoiminnan käynnistäminen. Tehtävä sisältää paljon työskentelyä liiketoimintarajapinnassa.

  Osaaminen:
  • vahva kokemus testauksesta
  • aikaisempaa kokemusta esimiestyöskentelystä
  • testausmenetelmien tuntemus
  • näkemystä testauksen organisoinnista
  • liiketoimintarajapinnan kokemus
  • finanssialan tuntemus
  • henkilöjohtamistaidot
  • vahva kokemus SAP implementointiprojekteista
  • laaja-alainen SAP osaaja SD, MM, PP, CRM, MDM, HR
  • logistiikan prosessien vahva osaaminen ja kokemusta prosessien jalkauttamisesta
  • projektipäällikkökokemus
  • kokemusta muutosten ja odotusten hallinnasta (expectation management)
  • henkilöjohtaja, jolla kokemusta työskentelystä monissa eri kulttuureissa
  • ITIL -tuntemus
  • toimittajahallinta tuttua
  • aloitteellinen, ennakoiva ja itsenäinen työskentelijä
  • johtaa globaaleja SAP/ERP -kehityshankkeita
  • hallita ERP käyttöönottoprojekteja
  • varmistaa projektien laajuus ja resursointi
  • projektityön ohjaus, seuranta ja raportointi
  • projektiehdotusten valmistelu
  • ohjausryhmätyöskentely
  • toimittajahallinta
  • Release Management prosessien kehitys ja implementointi
  • vuosittaisen release-suunnitelman luonti ja ylläpito
  • jakelun- ja käyttöönotonhallinta sekä suunnittelu
  • toimia projektipäällikkönä nimetyissä projekteissa
  • SAP teknologian osaamista
  • SAP solution area tuntemusta
  • ICT prosessien ja ITIL:in tuntemusta
  • työkokemusta SAP Release- tai projektipäällikkönä
  • integraatioiden hallinta
  • liittymien määrittely, suunnittelu, testaus ja toteutus
  • yhteistyö projektin eri osapuolten kanssa
  • dokumentointi
  • käyttöönoton tuki
  • SAP integraatioteknologioiden tuntemusta
  • SOA osaamista
  • kokemusta tiedon yhdistämisestä ja määrittelystä SAP muotoon (IDoc)
  • syvällinen ymmärrys levyjärjestelmistä (usea konesali, isot ratkaisut esim. IBM V 7000, BMC, Hitachi, Dell)
  • kokemus levyjärjestelmien käyttöönotosta
  • kommunikointi- ja dokumentointitaidot
  • IBM:n levyjärjestelmien tuntemus
  • kokemus kilpailutuksista
  • kokemus asianhallinnan / dokumenttienhallinnan
  • uudistamisesta
  • kokemus asiakirjojen laadinta-, jakelu- ja arkistointi prosessista
  • kirjalliset dokumentointitaidot
  • kokemus julkishallinnosta
  • suomenkieli, suullinen ja kirjallinen
  • yhteistyökykyinen
  • vahva tausta MS SQL Server käytöstä
  • aikaisempaa kokemusta SQL Server Reporting Services (SSRS)
  • Microsoft-teknologian laaja tuntemus
  • raportointivälineiden tuntemus
  • itsenäinen työskentelymalli ja tiimityötaidot
  • Sun Solaris -käyttöjärjestelmäosaaminen
  • Linux -käyttöjärjestelmäosaaminen
  • kokemus klusteroidusta palvelinympäristöstä
  • kokemusta palvelinhallinnasta (valvonta, ylläpito, pienkehitys)
  • Oracle / MySQL -tietokantaosaaminen
  • LDAP
  • kykenee itsenäiseen työskentelyyn
  • yhteistyökykyinen
  • suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito hyvä
  • CRM asiantuntija, johdon järjestelmäkehityshanke • Määrittelijä, integraatioasiantuntija, .NET, C#, SQL Server
 • Kehittäjä / toteuttaja, C / C++ / C# koodaus
 • Palvelinasiantuntija, Unix, Linux